Banka Hesap Numaralarımız

0538-312 1962 (Yalnızca WhatsApp)

Çalışma Saatleri   09:00 - 17:00

KURUMSAL
Anasayfa Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik Sözleşmesi

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde Kamber İthalat ve İhracat A.Ş. Şirketi (Kamber İthalat ve İhracat A.Ş. olarak anılacaktır.) olarak, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın bizimle paylaştığı bütün kişisel verilerin gizliliğine büyük önem veriyoruz.

 

Kamber İthalat ve İhracat A.Ş.  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu olarak müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın kişisel verilerini kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklayabilecektir.

 

Kamber İthalat ve İhracat A.Ş.  olarak Şirketimiz (“Kamber İthalat ve İhracat A.Ş.”, “biz”, “bizim”) ilişkimiz süresince toplanan verileri Gizlilik Kurallarımızda belirtilen şekilde toplayabileceğini, kullanabileceğini ve ifşa edebileceğini kabul etmekte ve onaylamaktasınız.

 

İşbu Gizlilik ve Çerez Politikası içerisinde yer alan Gizlilik Kurallarının Kamber İthalat ve İhracat A.Ş.  tarafından gerekli görüldüğü hallerde zaman zaman değiştirilebileceğini ve en geçerli uygulanabilir şartlar için sık sık Gizlilik ve Çerez Politikası içerisinde yer alan şartları kontrol etmenizi öneririz.

 

a.Topladığımız Veriler

Kişisel Veri kavramı tarafınıza ait kişisel bilgiler, başta kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası vs) olmak üzere, IP, adres ve telefon bilgileri, araç ve plaka bilgileri, banka hesap bilgileri, aile durum bilgileri, ses ve görüntü gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Özel Nitelikli Kişisel Veri ise ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler gibi hassas nitelikli kişisel verileri ifade etmektedir.

 

Müşteri verileri kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler de dâhil olmak üzere, ilgili müşterilerinden aşağıda belirtilen veri toplama yöntemlerinin birisiyle ve müşterinin vermiş olduğu rıza kapsamında işlenmektedir. Buna ek olarak kanunlarda açıkça öngörülen hallerde;

 

 1. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde;
 2. Kamber İthalat ve İhracat A.Ş.’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için işlemenin zorunlu olduğu hallerde;
 3. Kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirildiği hallerde;
 4. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde de müşteri verileri söz konusu meşru amaçlarla sınırlı olmak üzere işlenmektedir.

Topladığımız veriler aşağıdaki belirtmiş olduğumuz üzere iki kategori altında toplanabilir:

 

b.Verilerin İşlenme Amacı

Kamber İthalat ve İhracat A.Ş.’nin müşteri ve iş ortaklarından elde etmiş olduğu verilerin işlemesindeki amaçlar aşağıdaki şekildedir:

 1. Mal veya hizmet satışı gerçekleştirmek;
 2. Teslimat ve kurulum hizmetlerini gerçekleştirmek, gerekli ödemelerin tahsilatını sağlamak;
 3. Satış sonrası bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştirmek;
 4. Çeşitli mevzuatlardan kaynaklanan hukuki zorunlulukları yerine getirmek ve tüketici başvurularını cevaplamak;
 5. Reklam ve pazarlama faaliyetleri sürdürerek müşterilere yeni çıkan ürünler ve kampanyalar hakkında bilgilendirmede bulunmak;
 6. Site kullanıcılarına ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına uygun, kişiye özel içerik, kampanya ve reklam sunmak, bu amaçla kullanıcıları gruplandırmak, sunulan reklamlar ile ilgilenilip ilgilenilmediğini belirlemek, müşteri ve diğer kullanıcılarımıza, Sitelerimizi kullanırken seçkin bir servis ve sorunsuz, verimli ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak;
 7. Site’yi ziyaret eden kullanıcı sayısı, kullanıcı tipi, ziyaret sıklığı, kullanıcı davranışları, Site’ye hangi siteden gelindiği ve Site’den sonra hangi sitenin ziyaret edildiği, kullanıcıların coğrafi konumları vb. istatistiklerini çıkarmak,
 8. Yönetim raporlama ihtiyacının karşılanması;
 9. Yasal prosedürlerle ilgili durumlar ya da hukuki tavsiye alma da dâhil olmak üzere, Kamber İthalat ve İhracat A.Ş.’nin haklarının kullanılmasının sağlanması;
 10. Müşteri ilişkisinin sona ermesinden sonra alışveriş geçmişine ilişkin veri tabanının tutulması ya da bir uyuşmazlık halinde delil olarak kullanmak.

 

Kimlik Tanımlı Olmayan Verileri, kullanıcıların Siteleri nasıl kullandıklarının analiz edilmesi ve çeşitli sayfalardaki ilgilerinin ölçülmesi maksadıyla müşteri davranışlarını analiz ederek toplu bir anlayış çerçevesinde kullanabilmekteyiz. İşbu veriler, Sitenin içeriğinin geliştirilmesi ve kullanımının kolaylaştırılması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

 

c.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz; çağrı merkezimiz ve internet sitemiz kanalıyla veya e-posta, SMS veya diğer yollarla tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan tanımlama sistemi yoluyla, imzaladığımız Sözleşmeler, sunulan Ticari Teklifler, yaptığımız müşteri ziyaretleri kapsamında tarafınızca verilen kartvizit ve sair belgeler ve ticaret sicili gibi kaynaklar da dahil olmak üzere çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

Bu yöntemler kısaca aşağıda belirtilmiştir;

Kişisel Verilerinizi, yukarıda belirtilen özel amaçlar ile bir önceki başlıkta belirtilen genel amaçlar doğrultusunda makul bir süre boyunca muhafaza edildiğini kabul ve taahhüt etmekteyiz.

 

d.Verilerin Kullanılma Amacı

Tarafınızdan elde ettiğimiz verileri, sizi ilgilendirebileceğini düşündüğümüz promosyonlar, haberler ve yeni ürünler ile birlikte mektup, faks, telefon, kısa mesaj ve e-posta yoluyla bilgilendirmek adına işlemekte ve muhafaza etmekteyiz. Tarafımız ile paylaşmış olduğunuz veriler, işbu amaçlar doğrultusunda yukarıda belirtmiş olduğumuz yöntemler vasıtasıyla tarafınız ile iletişim kurulmasına izin vermiş olursunuz. Tarafımızdan pazarlama bilgileri almak istemiyorsanız, kayıt veya talep formunda bu isteğinizi ilgili belirtilen yerlerde belirtiniz veya aşağıdaki bilgileri kullanarak bizimle iletişime geçiniz.

 

e.Verilerin Aktarılması

Kamber İthalat ve İhracat A.Ş. ile paylaşmış olduğunuz Kimlik Tanımlı Verileri, kendi adımıza hizmet gerçekleştirmek üzere üçüncü kişileri görevlendirdiğimizde, işbu verilere ilişkin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca alınması gerekli tüm teknik ve idari önlemleri alındığının denetimini şart koşmaktayız.

 

Zaman zaman bizden, bir mahkeme emri, celpname, hükümet soruşturması veya hukuki soruşturma sonucunda Kimlik Tanımlı Verileri sağlamamız istenebilmektedir. Aynı zamanda, tüm iyi niyetimizle yasalara uygun olmadığına inandığımız eylemleri, yürütme organlarına rapor etme hakkımızı saklı tutmaktayız.

 

Kamber İthalat ve İhracat A.Ş.  başka bir tüzel kişi tarafından devralınabilir veya onlarla birleşebilir veya Kamber İthalat ve İhracat A.Ş.’nin ilgili varlıkları devralınabilir. Böyle bir devralma durumu olduğunda, Kamber İthalat ve İhracat A.Ş.’nin size ve Sitenin diğer kullanıcılarına hizmet vermeye devam edebilmesi için Kimlik Tanımlı Verilerinizin bir kısmını veya tümünü paylaşıma açmasına izin vermektesiniz.

 

f.Kişisel Verilere İlişkin İzin

Tarafımız ile kişisel verilerinizi paylaşarak veya sitemizi kullanarak kişisel verilerinizi ve özel nitelikteki kişisel verilerinizi paylaşarak yukarıda söz ettiğimiz amaçlar doğrultusunda verilerinizin tarafımızca işlenmesi ve gerekli görüldüğü hallerde iş ilişkisi içerisinde olduğumuz üçüncü kişilere aktarılmasına ve muhafaza edilmesine açık rıza vermiş oluyorsunuz.

 

Benzer şekilde yukarıdakilere ek olarak Kamber İthalat ve İhracat A.Ş.’nin şu üçüncü kişilere, yukarıda belirtilen meşru amaçlar ve hukuki sınırlar çerçevesinde veri aktarımı yapabilmektedir: (1) yasa ve yönetmeliklerde belirlenen kurumlar; (2) bayi ve diğer temsilci ve acentelikler; (3) vergi danışmanları, denetçileri ve diğer harici profesyonel danışmanlar; (4) IT sistemleri sağlayıcıları, müşteri memnuniyeti odaklı pazarlama programları gibi Kamber İthalat ve İhracat A.Ş.’ye ürün veya hizmet sağlayan 3. Kişiler.

 

g.Kişisel Verilere İlişkin Haklar

Kamber İthalat ve İhracat A.Ş. bünyesinde işlenmekte olan verilerinize ilişkin olarak;

Verilerinizin düzeltilmesi ya da silinmesine ilişkin taleplerinizi (varsa verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemeye yönelik taleplerinizi), her zaman https://kamber-glasschneider.com aracılığı ile Kamber İthalat ve İhracat A.Ş.’ye iletebilirsiniz.

 

h.Tanımlama Bilgileri (Çerezler)

Bir tanımlama bilgisi, bir internet kullanıcısının sabit diskine yerleştirilen küçük bir metin dosyası biçimindeki bilgidir. Temel olarak web sitesini çalıştıran bilgisayar olan web sayfası sunucusu tarafından oluşturulur. Tanımlama bilgisinin içerdiği bilgi sunucu tarafından oluşturulur ve kullanıcı siteyi ziyaret ettiğinde bu sunucu tarafından kullanılabilir. Bir tanımlama bilgisi, web sitesine kullanıcının döndüğünü söyleyen, internet kullanıcısının kimlik kartı olarak düşünülebilir.

 

Tanımlama bilgilerinin kullanımı, size belirli özellikleri sağlamamıza olanak tanır ve bize bu web sitelerine yapılan ziyaretler hakkında bilgi verir. Tanımlama bilgilerini ayrıca siteleri daha kullanıcı dostu hale getirmek için de kullanabiliriz. Birçok tarayıcı tanımlama bilgilerini otomatik olarak kabul etse de siz kabul etmek zorunda değilsinizdir. Kabul etmemek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirebiliyor ve yine de sitelerin özelliklerinin çoğundan faydalanmaya devam edebilirsiniz.

 

Bilgisayarınızda bulunan tanımlama bilgilerini silmek istiyorsanız veya bu noktadan sonra tanımlama bilgilerinin kabul edilmesini engellemek istiyorsanız, tarayıcınızın menüsünde "Yardım" seçeneğini tıklayarak üreticinin talimatlarına bakmalısınız.

 

Web sitemizi kullanarak cihazınıza bu tür tanımlama bilgilerini yerleştirebileceğimizi kabul etmiş olursunuz.

 

i.Güvenlik

Sipariş vermenize ve hesap bilgilerinize erişim sağlamanıza olanak tanıyacak güvenli bir sunucu sunmaktayız. Bu sunucu, siz bize göndermeden önce bilgilerinizi şifrelemektedir. Ayrıca, tarafımız ile paylaşmış olduğunuz verilerim güvende, doğru ve güncel kalmasını ve sadece kullanım amacı için gerekli süre boyunca muhafaza edilmesini sağlayacak teknik ve idari tüm tedbirleri aldığımızı belirtmek isteriz. Ayrıca sitemiz üzerinden yaptığınız satın almalar, sitemizde yer alan şartlar ve koşullara tabidir.

 

j.Sorumluluk Reddi

Zaman zaman sitemiz üzerinden üçüncü kişilerin reklamlarını yayınlayabiliriz. Bu sitelerin ve reklam veren üçüncü kişilerin, içeriği ve gizlilik ilkelerinden ya da kullanıcılarının bilgilerini işleme yollarından meydana gelebilecek herhangi bir zarar halinde tarafımıza herhangi bir sorumluluğumuzun bulunmadığını belirtmek isteriz.

 

Bahçelievler mh. Yasemin sk. No:14/1
Bolu/Türkiye
0538-312 1962 (Yalnızca WhatsApp)
email

Copyright © 2019

visa master card

etiket

E-BÜLTEN ABONELİĞİ